id="hi-83970">脐风

2020-02-05 21:05 来源:未知

脐为百风总窍,五脏寒门,小儿之根蒂也,儿在胎时,口鼻未通,呼吸惟脐间真息,随母之呼吸为呼吸,其下地呱呱一声,气通口鼻,而流年之一息,不复为用,遂寄于脐内一寸四分,中虚生机勃勃穴,名曰神阙,穴近三阴,喜温恶凉,喜干恶湿,惟不知谨慎,致水湿风冷之气,入于脐中,儿必腹胀脐肿,吮乳口松,或多啼不乳,此脐风将作之候也,古法用驱风散。

治病措施:益脾散。

医疗方法:撮风散。

断脐不慎起脐风,心得风寒湿水成,将作驱风散最效,已成兼证要分明,腹胀失眠黑白散,面白肢寒用理中,痰涎壅盛礓蚕散,壮热面赤龙胆花清,呕吐多啼益脾治,唇青撮口撮风平,脐青口噤为不治,大器晚成腊逢之命必倾。

〔真按〕散风消导,未免太过。

证候表现:呕吐多啼益脾治;面青呕吐,曲腰多啼者。

证候表现:唇青撮口撮风平;撮口唇青,抽搐不仅仅者。

[注]

若寒邪深切,已成脐风,古法又各自所兼之形证治之。

浙江12选5开奖号码,病因病机:风兼寒也。

病因病机:风兼惊也。

脐者小儿之根蒂也,名太阳菩萨阙,穴近三阴,喜温恶凉,喜干恶湿,如断脐悉遵前法,脐风何自而起,惟不知稳重,以致水湿风冷之气人于脐中,儿必腹胀脐肿,日夜啼叫,此脐风将作也,须急用驱风散治之,若寒邪深切,已成脐风者,又当视其所兼之形证治之,如肚腹胀硬,大便不通者,风兼实也,黑白散主之,面青肢冷,二便不实者,风兼虚也,理中汤主之,痰涎壅盛,气高喘急者,风兼痰也,辰砂僵蚕散主之,肉体壮热,面赤游痛症者,风兼热也,龙胆花汤主之,面青呕吐曲腰多啼者,风兼寒也,益脾散主之,撮口唇青,抽搐不仅仅者,风兼惊也,撮风散主之,若脐边葡萄紫,口噤不开者,是为内抽不治,脐风见于后生可畏腊者,亦不治,后生可畏腊者一日也,儿生19日,血脉末凝,病已中藏,医之无益。

肚腹胀硬,大便不通者,风兼实也,主黑白散。

处方:益脾散主之。

处方:撮风散主之。

苏叶百枝广陈皮厚朴姜炒枳壳麸炒独步春煨僵蚕炒□藤□生甘草引用老姜水煎服。

〔真按〕婴儿未下脐粪为实,不宜重攻,大伤元气。

出处:《幼科杂病心法要诀》·卷八十(卷)·初生门(上)(篇)

出处:《幼科杂病心法要诀》·卷四十(卷)·初生门(上)(篇)

脐风将成效驱风,苏防陈朴枳香从,僵蚕□藤与甘草,黄姜参加更有效。

面青肢冷,二便不实者,风兼虚也,主理中汤。

原文:呕吐多啼益脾治,唇青撮口撮风平,脐海虹噤为不治,意气风发腊逢之命必倾。(注)脐者小儿之根蒂也,名曰神阙,穴近三阴,喜温恶凉,喜干恶湿。如断脐悉遵前法,脐风何自而起。惟不知稳重,以致水湿风冷之气入于脐中,儿必腹胀脐肿,白天和黑夜啼叫,此脐风将作也,须急用驱风散治之。若寒邪深切,已成脐风者,又当视其所兼之形证治之。如肚腹胀硬,大便不通者,风兼实也,黑白散主之。面青肢冷,二便不实者,风兼虚也,理中汤主之。痰涎壅盛,气高喘急者,风兼痰也,辰砂僵蚕散主之。身体壮热,面赤口干者,风兼热也,龙胆汤主之。面青呕吐,曲腰多啼者,风兼寒也,益脾散主之。

原文:唇青撮口撮风平,脐贻贝噤为不治,风华正茂腊逢之命必倾。(注)脐者小儿之根蒂也,名曰神阙,穴近三阴,喜温恶凉,喜干恶湿。如断脐悉遵前法,脐风何自而起。惟不知严谨,导致水湿风冷之气入于脐中,儿必腹胀脐肿,白天和黑夜啼叫,此脐风将作也,须急用驱风散治之。若寒邪深远,已成脐风者,又当视其所兼之形证治之。如肚腹胀硬,大便不通者,风兼实也,黑白散主之。面青肢冷,二便不实者,风兼虚也,理中汤主之。痰涎壅盛,气高喘急者,风兼痰也,辰砂僵蚕散主之。身体壮热,面赤痛经者,风兼热也,龙草龙胆汤主之。面青呕吐,曲腰多啼者,风兼寒也,益脾散主之。撮口唇青,抽搐不仅者,风兼惊也,撮风散主之。

方见肛门内合方见不乳方见撮口方见噤口.白茯苓块野山参草果仁煨才客煨炙甜根子广陈皮厚朴姜炒紫苏子各等分炒共为末,每服一钱,姜枣汤调服。

〔真按〕以参术补虚,未免死板。

方见撮口。

TAG标签:
版权声明:本文由浙江12选5开奖结果发布于医学典籍,转载请注明出处:id="hi-83970">脐风