id="hi-140303">桑皮

2020-01-22 05:18 来源:未知

气寒.味甘.无毒.主伤中.五劳六极.羸瘦崩中绝脉.补虚益气.

气味甘寒,无毒。主治伤中,五劳六极,羸瘦崩中,绝脉,补虚,益气。

气平.味甘.无毒.主伤中劳绝.腰痛羸瘦.补中益气.妇人血闭无子.止痛安胎.久服轻身延年.白胶气平.禀天秋收之金气.入手太阴肺经.味甘无毒.得地中正之土味.入足太阴脾经.气味降多于升.质滋味浓.阴也.中者脾土也.伤中劳绝者.脾虚之人而作劳以伤真气.脾为阴气之源.源枯而阴绝也.其主之者.味甘益脾阴也.腰痛羸瘦者.脾为阴气之源.而外合人身之肌肉.脾阴虚.则肾阴亦虚.故腰痛而肌肉瘦削也.其主之者.味甘可以补脾.气平可以益肺滋肾也.补中者补脾中气也.益气者.肺主气.气平可以益肺也.脾统血.女人血闭无子.脾血不统也.味甘益脾阴.所以主之.脾血少.则燥而痛矣.味甘养血.所以止痛.血足则胎安.故又安胎也.久服轻身延年者.白胶气平益肺.肺主气.气足则身轻.味甘益脾.脾统血.血足.则谷纳而延年也.

据《本经》主伤中、五劳、六极、羸瘦、崩中、绝脉、补虚、益气云云,则桑白皮补肺也。

TAG标签:
版权声明:本文由浙江12选5开奖结果发布于医学典籍,转载请注明出处:id="hi-140303">桑皮